24 Eylül 2011 Cumartesi

Büyüme ve inşaat sektörü

Büyümenin ne kadar önemli olduğu, sadece vatandaşlara getirdiği refahla değil,hükümetleri siyaseten mutlu etmesiyle de  anlayabiliriz. Gerçekten de büyümeden, toplumun tüm kesimleri mutlu olur. Halk, daha rahat yaşarken, hükümet azalan işsizlik ve daha az eleştiri nedeniyle mutludur.İnşaat sektörü,beraberinde yüzden fazla sektörü de canlandırdığından, gelir geniş kitlelere yayılmaktadır.Büyüme, yatırımlar sonucunda,üretim artışından kaynaklanıyorsa olumlu algılanır. Fakat,büyüme daha çok tüketim harcamalarından ve inşaat sektöründeki büyümeden kaynaklanıyorsa burada biraz düşünülmesi gerekmektedir.Harcamalar,kalıcı olmayıp dönemsel olabilir. İnşaattaki yatırımlar ise makro olarak ölü yatırımlardır. Gayrimenkul geliştirilmesine dayanan büyüme, bir süre sonra talep yetersizliği veya başka nedenlerle yavaşladığında. büyüme eksiye dönebilmektedir
.
Sürdürülebilir büyüme, artan yatırımlarla elde edilen üretim artışıyla sağlanabilir. Bu ise siyasi iktidarların üst üste birkaç dönemlik iktidar sürelerine gerek gösterir.


Kısa süreli inşaata dayalı büyüme modeli,yatırım ve üretime dayanandan daha kolay ve cazibelidir.


e mail

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder