30 Eylül 2011 Cuma

Sigortacılık

Sigortacılık, ülke  ekonomilerinin en önemli elemanlarından birisidir. Esas olarak, bireysel birikimlerin toplandığı hayat ile elementer (hayat dışı)olmak üzere başlıca ikiye ayrılır.

Elementer branşlar geleneksel kasko, bina gibi maddi ve maddi olmayan hakları kapsar. Burada, olabilecek kısmi zararların karşılanması amaçlanır. Doğal afet gibi genel bir felaketin, ülke ekonomisini olumsuz etkilememesi amaçlanır. Diğer bir değimle, uğranılan zararlar daha önceden biriktirilen sigorta primleriyle karşılanıp ekonominin doğrudan etkilenmesini azaltmaya çalışılmaktadır. Sigorta şirketleri, herhangi bir konuya karşı doğrudan alabilecekleri riski sınırlarlarken,  riskin bir  kısmını tekrar sigortalayarak riski dağıtırlar. Buna reasürans denir.


Hayat alanında ise ölüm ve maluliyet sigortalarıyla bireylerin kendilerini güvenceye alması sağlanır. Bu yolla, olabilecek bir maluliyet sonucu, emeklilik güvencesine kavuşamamış olanlar, hayatlarına belirli bir standartta devam edebilirler. Ani ölümlerin ailelere yükleyebileceği yükler de toptan alınan ölüm tazminatlarıyla karşılanmış olur.

Bireysel Emeklilik, sigortacılık gibi görünmesine karşın, çalışanların biriktirdikleri küçük tasarruflarını nemaları ile birlikte, emeklilik süresinde geri almasına dayanır. Zaman içinde,emeklilik fonlarında toplanan  tutarlar,  ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunur. Kişinin ödediği pirimi emekli olduktan sonra geri almasına dayanan sistem, insan hayatının uzamasıyla son yıllarda açık vermektedir. Gerek kamusal gerekse de özel bireysel emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesi ülkeler açısından zorunluluk gibi görünmektedir.

Ülkemizde,elementer ve hayat alandaki sigortacılık az gelişmiştir. Bunda tevekkül içinde olan ve her şeyi tanrıya bağlayan inanışın etkin olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyetle yaşıt sigortacılığımızın bu alanda geldiği yer maalesef yetersizdir.

Beş altı yıllık geçmişi olan bireysel emeklilik sistemimiz ise,  hala yeterli karlılığa ulaşamamıştır. Önümüzdeki yıllarda karlılık yakalanabilecektir.

Zorunlu ödemeye dayanmayan sigortacılığımız geliştikçe, ekonomik büyümeye daha artacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder