20 Ekim 2011 Perşembe

Leasing Sektörü

Leasing,  Özal dönemi bakanlarından Adnan Kahvecinin, 1985 yılında çıkardığı kısa Leasing Yasası ile Türkiye'ye girdi. Finansal Leasing ile operasyonel leasing yapılabilir hale geldi. Leasing, alınan ekipman ve makinaların, uzun vadeyle müşteriye kiralanıp, dönemin sonunda cüzi bir bedelle kendisine devir edilmesiyle son bulan bir finansman yöntemidir.Başlıca finansal ve operasyonel olmak üzere iki türü vardır. Finansal leasingde, ekipmanın hukuki mülkiyeti   leasing şirketinde, ekonomik mülkiyeti ise müşteride bulunmakta, genellikle vade sonunda hukuki mülkiyetin cüzi bedelle müşteriye devir hakkı  bulmaktadır. Operasyonel leasing de ise, malın ekonomik ve hukuki mülkiyet haklarının tümü leasing şirketinde olduğundan, mal sadece kullanım hakkı için belirli dönem müşteriye bırakılmaktadır.


Bazı ülkerin vergi uygulamalarında, leasing şirketleri finansal kiralama işlemlerinden elde ettikleri kiraları, gelir yazmakta ve  ekipmana amortismanı ayırabilmektedir. Ancak,diğer bazı ülkelerde ise aynı bankacılıktaki gibi sadece kiraların faiz kısmı  gelir olarak yazılmakta,amortisman müşteri tarafından tahakkuk ettirilmektedir. Operasyonel leasingde ise tüm ülkelerde birinci yöntem uygulanmaktadır.


Leasing'in diğer finansman tekliklerine avantajları arasında;%100 finansman imkanı,orta ve uzun vade,dövizle borçlanabilme,küçük ölçeğin finansmanı ve dönem sonunda ekipmana sahip olma hakkı sayılabilir.


Leasing şirketi kiralamak üzere satın aldığı ekipmanın KDV sini satıcıya peşin ödemektedir. Satıcıya peşin ödenen KDV, kiralar üzerinden aylık olarak müşteriden tahsil edilecek olup, kiralayanın satıcıya peşinen ödenmiş  olmasından kaynaklanan finansman yükü, kiralar belirlenirken dikkate alınmamışsa, KDV'nin finansman yükü Leasing şirketinin üzerinde kalmış olur. Ayrıca, kiralayan şirketin kredi riski de devam etmektedir.


Leasing Şirketleri, peşin ekipman KDV si ödedikleri ve müşterilerinden aylıkolarak KDV tahsil ettikleri için, genelde KDV alacaklısıdırlar. Diğer bir ifade ile devlete yatırdıkları KDV yi uzun dönemde müşteriden aldıkları KDV ye mahsup edebilirler. Leasing Şirketleri, bu nedenle yüksek peşinat ve/veya kira gelirli işleri tercih ederler.


Leasing şirketlerinin bir diğer sorunu ise yeterli miktarda uzun vadeli kaynak bulamamalarıdır.İç piyasada, uzun vadeli yeterli kaynağı olmayan bankacılıktan ve gelişmekte olan  sermaye piyasalarından bu kaynak bulunamazken, yatırım yapılabilir (investment grade) ülke olmamamız nedeniyle yurt dışından da bulmakta zorlanılmaktadır.


Belirli bir olgunluğa ulaşmış olan sektörün,daha düşük faiz döneminde fonlamasının artmasıyla, büyümesini sürdüreceğini söyleyebiliriz.

Sektör İşlem Hacmi;
Leasing Sektör İşlem Hacmi, milyon USD
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 1H
1941
945
1630
727
1327
2165
2900
4263
5271
8203
5301
2198
3182
2510
                                                       
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder