13 Ekim 2011 Perşembe

Tütüncülük

1960'lı yıllarda, Ege bölgesinde yoğun  tütün ekimi yapılırdı. Uzun süredir tarımı yapılan tütün, mübadelede, Yunanistan ve Balkanlardan gelenlerin  bildiği ana tarım olduğu ve o zamanki yabancı sigara üreticilerinin Türk tütünü diye bilinen doğu(şark) tütününe daha fazla ihtiyaç duymaları nedeniyle ekim alanları genişledi. Tamamen devlet izni ile dikilebilen tütün, ihracatı azalmasına rağmen, sübvansiyonlarla(destekleme alımları) ekim 2002 yılına kadar sürdü.


Tütün, Türkiyede gerek üreten aile sayısı gerekse de 400 - 500 milyon dolarlık ihracat imkanı ile önemli bir tarım ürünüydü.Fakat,1960 larda ilk kez dünyada sağlık açısından zararı dillendirilmeye başlayarak,daha çok kontrol edilen bir ürün haline geldi..Artan sigara karşıtlığını günümüzde de devam etmektedir.

Tütünün,tohumdan yetiştirilen fidelerin, Mayıs ayında dikimiyle başlayan üretim süreci, Temmuzdan itibaren hasatıyla devam ederdi. Tütün sulama istemeyen üretimi kolay, sonrası zahmetli bir üründür. Sabah erkenden alttaki yapraklarından başlamak kaydıyla kırılan tütün, gölge bir yerde aynı gün şişlere dizilmek üzere depolanırdı.Şişlere dizilen tütünler, uzun kargılara bağlanacak iplere aktarılarak, kurutulmak üzere güneşe asılırdı. Günlük kırılan tütünü şişe dizmek  yaklaşık 4-5 saat sürerdi.

Tütün kendisi de zehir olması nedeniyle yapraklarında nikotin ve reçine olan bir bitkidir. Dizimi sırasında, insanın avuç içi ve parmakları siyah yapışkan reçine ile kaplanır. Üzüm,incir ve zeytin gibi geleneksel ege ürünlerinin üretiminden daha zahmetli olmasına rağmen, sübvansiyonlu olması nedeniyle politik bir tarım  üründü.Uzun yıllar bundan yararlanılmasına karşın, 2002 de sübvansiyon kaldırılınca ekim alanları hızla daralmaya başladı ve köylünün ana ürünü olmaktan çıktı.

1990 lara kadar ihracatta önemli paya sahip tütün, Ege bölgesi bankaları tarafından finansmanı yapılan bir üründü.Hatta,Tütünbank adında bir banka kurulmuştu. Yurt dışı talepteki düşüşe paralel olarak azalan üretim sonucunda bankacılar için tütün önemini kaybetti.

Halen dünyada önemli bir tütün üreticisi ülke konumundaki Türkiye, politikalarını dikkatli yürütmektedir. Ancak, dünyada tütün ve sigaraya karşı yürütülen kampanyalar nedeniyle, sigara tüketimi gün geçtikçe azalmaktadır. Köylünün gelir kapısı gelecekte daha da azalabilir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder