25 Ocak 2012 Çarşamba

Bankacılığın Gelişimi (1960-2011)

Türkiye'deki Bankacılığın 1960 ile 20011 yılları arasında sayısal ve çalışan bakımından geçirdiği evrime bakmaya çalışacağım.

1960 yılında 51  adet bankamız varken, bunun 20 si özel 5 i yabancı banka idi.  1975 de banka sayısı 42 ye düştükten sonra. 1985 de tekrar 50 yi bulmuştur. 1990 da 18 i yabancı olan 66 ya yükselen sayı 1995 de 68 e yükselmiştir. Bunun da 32 tanesi özel bankalardan oluşmuştur.


1990 lardaki "Holding bankacılığı" diye anılan dönemde verilen yeni banka lisanslarıyla banka sayısı hızla arttı. 20.10.1991 seçimleri yapılmadan 10 gün önce Mesut Yılmaz hükümeti kuruluş izni bekleyen 12 bankadan beşine, aniden izin vermesi sonucu; 
Hasan ve Mehmet Reşat Karamehmet’in Park Yatırım Bankası , Halis Toprak’ın Toprakbank’ı, Mustafa Süzer’in Kentbank’ı, İbrahim Betil’in Bank Ekspresi ve Doğan Grubunun Alternatifbank’ı. kurulmuştur.  2000 yılına gelindiğinde Banka sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 79 a yükselmiştir.

2001 kriziyle birlikte zor duruma düşüp,  kapanan  veya TMSF ye devreden bankalarla sayı hızla azalmaya başlamış ve 2005 te 51 düşmüştür. 2000 li yıllarda hiç banka lisans verilmemesi nedeniyle 2010 de sayı 49 a 2011 de de 48 e düşmüştür. Sadece 2011 yılında Audi banka izin verilmiştir. Türkiye Bankalar Birliğine üye 44 bankanın mevduat bankası olan 31 inin dağılımı 3 ü kamu, 11 i özel, 16 sı yabancı ve birisi Fon bankasıdır. Mevduat toplamayan, Kalkınma ve yatırım bankalarının sayısı ise 13 dür.

2000 de 28 olan özel banka sayısı 2011 de 11 e düşmüştür. Yabancı Banka sayısı ise 2000 de17 iken  2011 de 16 dır. Burada sayı çok fazla değişmese bile toplam içindeki oranı önemli ölçüde artmıştır.

Çalışanlar açısından bakıldığında 2000 yılında 170 bin civarında olan çalışan sayısı 2001 krizinden sonra 70 bin kişi azalmıştır. 2011 yılında ise artan 369 şube ve 3000 civarındaki   personel etkisiyle çalışan sayısı 181 bin seviyesine tekrar ulaşmıştır.  1960 larda çalışanların % 25 kadın iken bu oran 2011 de % 50 - % 50 seviyesine yükselmiştir.  

Sonuç olarak 2000 lerdeki çalışan sayısına ulaşan bankacılık sektöründe, gerek şube sayısı gerekse aktif büyüklüğünün de artmasıyla, verimliliğin yükseldiğini ve refahın topluma yayılmasında aracılık görevini daha iyi yerine getirmekte olduğunu söyleyebiliriz.                                                

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder