12 Şubat 2012 Pazar

Tasarruf ve Bireysel Emeklilik

Türkiye'de, sisteme güvensizlik nedeniyle, yurt dışında  veya yurt içinde  kayıt dışı tutulan tasarruflar dolayısıyla ekonomimizde tasarruf oranı uzun süredir düşüktür. Tasarruflarımızı artırabilmek için ya özel tasarrufların artması yada bireysel emeklilik yoluyla kamusal tasarrufların arttırılması gerekmektedir. 


Söz konusu tasarrufların diğer tasarruf araçlarından daha fazla kazanç sağlaması özendirici olacaktır. Kişilerin yapacağı tasarruftan çok, bireysel emekliliğe gerekli teşviklerin verilmelidir. Esasen bireysel emekliliğine yatırılacak tutarlara verilecek vergi avantajı ile kişiler kendi başına biriktirdiklerinden daha yüksek gelir elde etmelidir. Kamu da uzun vadeli emeklilik fonlarıyla yatırımları finanse edebilir. Diğer bir değimle, kamu bu yıllarda elde edeceği vergi gelirinin bir kısmından vazgeçerken, uzun vadeli tasarruflara kavuşmuş olacaktır. 

Bireysel emekliliğe yatırılacak tutarların küçük fakat uzun süreli olması gerekir. Milyonları bulan bireysel emeklilik müşterisi kendi bütçelerinde yükünü hissetmeyecekleri oranlarda tutarı yatırmalıdır. Buda toplam aylık gelirinin % 5'ini geçmemelidir. Verilecek vergi teşvikleri de uzun vade için geçerli olmalıdır. 

Bilindiği gibi 2004 yılı başında ülkemizde başlayan Bireysel Emeklilik birikimlerinin toplamı 2011 yılı sonunda  15 milyar TL erişmiştir.  7 milyondan fazla kişiye ulaşan bireysel emeklilik katılımcıları ile  8 senede eriştiği tutar yeterli değildir. 

Tutarın büyümesi için kamusal teşvikler şarttır. Sisteme giren kişilerin uzun süreli kalmaları için hiç bir yıl getirinin enflasyonun ve alternatif risksiz yatırımların altında kalmaması gerekir. Ancak Türk ekonomisinin yaptığı zikzaklar dolayısıyla bazı yıllar emeklilik fonlarının getirisi alternatiflerinin altında kalmaktadır. Buda sisteme girmiş ve yeni girecekleri tereddüde düşürmektedir. Her ne kadar uzun döneme bakıldığın da getiri, alternatiflerinden yüksek  olsa bile endişelerin giderilmesine yetmemektedir. 

Sürdürülebilir büyümeye eriştiğimiz ve kamu oyunda ekonomide zikzakların artık olmayacağı kanaati oluştuğu zaman bireysel emeklilik girişleri ve toplamı hızla artacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder