19 Mart 2012 Pazartesi

Doğal Gaz

Türkiye'de elektrik üretiminin, konutlardaki ısınmanın ve sanayinin, üretiminin hammaddesi olan doğalgaz, 2001 yılına kadar yasal zorunluluklar nedeniyle, sadece kamu tarafından ithal edilmekteydi. 


2001-2011 yılları arasındaki doğalgaz tüketimi 16 binden, 44 bin metreküpe çıkarak %170 
lik bir artış göstermiştir. Aynı dönemde, Toplam doğalgaz tüketiminde, elektrik için iki katı, konutlar için üç kat, sanayi için  5.5 kat daha fazla ithalat yapılmıştır. Bu dönemde toplam içindeki sanayinin kullandığı pay ikiye katlanırken, elektrik üretiminde kullanımın payı % 70 lerden % 50 lere gerilemiştir. Bunlar bize son 10 yılda daoğalgaz artışında en önemli yerin sanayi tarafında olduğunu göstermektedir. 

Türkiye'de 2.5.2001 tarih 4646 sayılı "Doğalgaz Piyasası Kanunu"  ile liberalleşme başlamıştır.  O tarihe kadar doğalgaz kamu şirketi olan Botaş tarafından ithal edilmekteydi. 2003 den itibaren kurulmaya başlayan özel şirketler,  2009 dan itibaren ithalatla bu piyasaya girmeye başladılar.

Bugüne kadar beş şirkete gaz ithalat izni verilmiştir. Bunlar, Avrasya Gaz, Bosphorus Gaz, Enerco, Shell Enerji ve Ege Gaz'dır. 


Tablodan da görüleceği üzerine 2009 dan itibaren artmaya başlayan özel ithalatçıların payı 2011 de % 10 a çıkarken Botaş'ın payı % 88 e gerilemiştir. Önümüzdeki 10 yılda özel ithalatçıların payının artacağını ve toplam doğalgaz tüketimimizin 70 bin metreküpe ulaşacağını beklemekteyiz.


 Doğalgaz tüketim ve arz tahmini
Doğalgaz tüketimini karşılayacak arzı 2020 yılına kadar değişik kaynaklardan sağlar iken bu tarihten sonra Rusya ve İran'dan sağlamak amaçlanmaktadır.


Türkiye için doğalgazın temini ve fiyatı sadece elektrik üretimi için değil sanayinin girdileri ve konutların ısınmaları açısından da önemli olacaktır. Diğer bir değimle doğalgaz politikaları artık ekonomik olduğu kadar sosyal olmak zorundadır. Bu nedenle, çevre ülkelerle iyi ilişkiler ve uzun soluklu politikaların sürekliliği, ve alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmak, büyümemiz açısından zorunluluk olacaktır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder