15 Mart 2012 Perşembe

Elektrik Üretimi

Türkiye'de ki elektrik üretiminin gelişimine göz atmak istiyoruz. 1990 da 16.000 MW olan elektrik üretimi, 2000 yılında 27.000 MW yükselmiştir. 2001 de 28.300 MW olan üretim, 2011 de 53.000 MW yükselmiştir. Bu son 10 yılda ortalama 2.400 MW lık yeni yatırımın devreye girdiğini göstermektedir. 2006 dan itibaren liberalleşen elektrik piyasası gereği özel sektör enerji yatırımlarına başlamıştır. Sonuçta 2008-2011 döneminde yıllık 3.500 MW lık yeni yatırım devreye girmiştir. Bu da yıllık yaklaşık  5 milyar $  yatırım demektir. Burada Türk Bankalarının yaptığı uzun vadeli finansmanın da katkısı büyüktür. 2012 yılında da 3000-4000 MW yeni yatırımın devreye girmesiyle toplam kapasite 57.000 MW yükselecektir.YIL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010      2011
K.GÜÇ 28.332 31.846 35.587 36.824 38.820 40.503 40.836 41.817 44.762 49.524 53.050

Son 2 yılda üretilen elektriğin yaklaşık % 45 i doğal gazdan elde edilmektedir. Bunu hidroelektrik ve kömür takip etmektedir. Son senelerde yoğun yatırım yapılan yenilenebilir kaynaklara karşın oranı artmamıştır. Diğer taraftan toplam üretimin yarıdan fazlasının ham maddesi yurt dışından sağlanmaktadır. Bu durum enerji güvenliğimiz açısından olumsuzdur.

                                                 2010(%)               2011(%) 
Doğal Gaz                                46                         44.7 
Hidroelektrik                          24.5                      22.8  
Yerli Kömür                            18.4                      18.2
İthal Kömür                              6.7                       10
Rüzgar                                       1.3                         2.1.
Petrol                                         2.5                         1.7
Diğer                                          0.5                         0.5


Aşağıdaki tabloda son 10 yıldaki İmalat sanayi, GSMH, Elektrik tüketim oranları ile elektrik üretim tutarını görebilirsiniz.     


YIL
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 
 İm.Sa
-9.5%
10.9%
9.3%
10.4%
4.9%
7.7%
6.6%
-1.8%
-10.9%
14.9%
10.0%
GSMH
-5.7%
6.2%
5.3%
9.4%
8.4%
6.9%
4.5%
1.1%
-4.7%
8.9%
8.0%
Elk.tük
-1.1%
4.5%
6.5%
6.3%
7.2%
8.6%
8.8%
4.3%
-2.0%
8.4%
9.0%
Elk.tük
(TWh)
126.9
132.6
141.2
150.0
160.8
174.6
190.0
198.1
194.1
210.4
229.4
2012 yılında % 5 civarında artacağını tahmin ettiğimiz GSMH ile birlikte, elektrik 
tüketiminin % 6.5 artarak 244.3 ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Elektrik tüketimi kriz yılları olan 2001 ve 2009 yılları hariç sürekli büyümüştür. İmalat 
sanayi ve GSMH büyüme ile elektrik tüketimi orasında doğrusal korelasyon bulunmaktadır. Son 10 yılda 2009 hariç elektrik tüketimi % 7 inin üzerinde artmıştır. Bu oran son 5 yılda ise % 7.8 dir. 


GSMH yıllık % 5 büyüme halinde elektrik tüketimi % 8 artmaktadır. Bu tüketimi karşılamak için 3000-4000 MW yatırım yapılması gerekmektedir.  Bu da kabaca 8-10 milyar 4 lık finansman gerektirmektedir. 


PC: Bu yazımla birlikte proje finansmanı yazımında okunmasında yarar vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder