25 Mayıs 2012 Cuma

Algı bozulması

Son günlerde ekonomi kamuoyunu yoğun olarak meşgul eden konulardan birisi de memurlara yapılacak zammın miktarıdır.

Hükümetin, ilk altı ay için %3.5 ikinci altı ay için % 4 zam önerisine karşı memur sendikaları % 7.5+7.5 zamma razı olabilecekleri sinyalini vermektedir. Hükümet kaynakları, yıl sonunda öngörülen % 6 lık enflasyon aşılırsa aradaki farkın ödeneceğini belirtiyorlar. Diğer taraftan, talep edilen zammı vermeleri halinde bütçenin bozulacağını ve açığı kapatmak için yeni vergiler koymak zorunda olduklarını ifade ediyorlar. 


Memur sendikaları ise enflasyon kadar değil içinde bir miktarda refah payı olan zam oranında ısrar ediyorlar. Geçen senelerde de olduğu gibi düşük zamları alıp yüksek enflasyon çıkınca farkı almak istemediklerini ifade ediyorlar.

Her iki tarafta kamuoyunu kendi yanına çekebilmek amacıyla açıklamalar yaparken, verilmesi planlananla, istenenin bütçe üzerine gerçek yüklerinin ne olduğu kamuoyunca tam bilinememektedir. Bu yüklerin net olarak açıklanması, kamuoyunun karar vermesi açısından zorunluluk gibi gözükmektedir.

Burada üzerinde durmak istediğim konu, geçtiğimiz yıllarda hükümetle memur sendikaları daha kolay anlaşırken şimdilerde bunun zorlaşmasıdır. 

İçerideki düşük enflasyon ve dışarıdaki olumlu ekonomik ortamda geleceğe dönük enflasyon tahmininde bulunmak kolaydı. Ancak 2008 deki Lehman krizinden bu yana devam eden ve geçtiğimiz yıldan itibaren Avrupayı saran kriz beklentileri bozmaya başladı. Nitekim 2011 in Ağustos'undan itibaren başta Avrupa olmak üzere ekonomiler resesyona girmeye başladılar. Avrupa Birliği yılı eksi büyüme ile tamamladı.

İçeride ise, uluslararası  konjöktür bozulmaya başlayıp  kurlar ve enflasyon artma eğilimi gösterince TCMB politika faizini doğrudan artıracağına, faiz koridoru yöntemiyle arzu ettiği zaman faizi yukarı çekmeyi yeğledi. Ancak tüm çabalara karşın artan petrol ve kur dolayısıyla enflasyon 2011 de ,öngörülenin iki katı 10.5 düzeylerinde sona erdi.

Bozulan algı, bankalarda döviz tevdiat hesaplarının(DTH) önemli miktarda artması ile sonuçlandı. Bir anlamda halkımız tedbir alıyordu. 

2012 yılının ilk beş ayında da enflasyon yüksek seyredince, bozulan algılar dolayısıyla memur sendikaları ile hükümetin zam oranı konusunda anlaşmazlığı ortaya çıktı.

Mali bünyesi güçlü ve borçluluğu düşük olan ülkemiz, Avrupa'daki krizi en az hasarla atlatabilecek konumdadır. Ancak gerek piyasalarla gerekse de toplumdaki katmanlarla sürtüşmeden ve bozulan algıların derinleşmesine neden olmadan bu sürecin yönetilmesi gerekir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder