31 Temmuz 2012 Salı

En zengin Ülkeler "AAA"

Dünyada tartışma konusu olsa da; firma ve ülkelere not veren en önemli üç derecelendirme kuruluşuna (S&P, Fitch, Moody's) göre dünyada 11 ülke "AAA" ile değerlendirilmektedir.

Avustralya, Kanada, Singapur, İsviçre, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, ve İngilteredir. Büyük bir olasılıkla bunlara Lüksenburg da katılacaktır.


Avustralya, Kanada, Singapur, İsviçre, Danimarka, Norveç ve İsveç'ten oluşan 7 tanesi "AAA" ve durağan görünüme sahiptirler.

Üç büyük derecelendirme şirketi tarafında en yüksek notla değerlendirilen bu ülkeler 4 kıtaya yayılmıştır. Bunlar; Avustralya kıta ve devleti, Kuzey Amerika da Kanada, Asya da Singapur, ve Avrupa da Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İngiltere ve İsviçredir.  

Tek veya 2 şirketten "AAA" notu almış başka ülkeler olmasına karşın bu 11 ülke üç büyük derecelendirme şirketinden aynı anda en yüksek notu alma başarısını göstermişlerdir.

Başarının altında ne yatmaktadır diye baktığımızda; Coğrafi dağılımın dışında Almanya ve İngiltere haricindeki ülkelerin nüfusları düşüktür. Tamamında dini inançlar zayıf, cinsellikte özgürdürler. Hepsi zor doğal koşullar altında yaşamaktadırlar. İnsanları iyi eğitimli, çalışkan ve çilekeştir. Coğrafi zorlukları çalışma ile aşmışlardır. Bazılarının doğal kaynakları bol ve değerlidir.

Avrupa özeline geldiğimizde İsviçre haricindeki ülkelerin kuzeyde deniz kenarında  yer aldığını görürüz. Kuzey ülkelerinin denizcilikte, deniz ticareti ve balıkçılıkta, dünyayı keşfederek (macera), oraların zenginliklerden faydalanma (sömürgecilik) konusunda öne çıktıklarını görürüz. Kendi kaynakları ile sömürge ülke zenginliklerini birleştirerek daha büyük refah yaratmışlardır.  İsviçre'nin ise;  Avrupa'nın ortasında dağlık coğrafyada siyasi tarafsızlık ve bloksuzluk politikası izlemiştir. Finansal olarak dünyanın güvenli kasası olmasını da becermişlerdir.

Dünyanın en bilinen üç değerlendirme şirketinden "AAA" notu almış bu ülkeler; Sonuçta, düşük nüfuslu, zayıf dini inançlı, iyi eğitimli, çalışkan ve mücadeleci halkları  ile yüksek refah içinde yaşamaktadırlar.

   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder