27 Temmuz 2012 Cuma

Müfettişlik

Öncelikle kendimin 10 yıl kesintisiz müfettişlik yaptığımı ve bugünkü kariyerimi buna borçlu olduğumu ifade ederek "Müfettişler" ve teftiş kurulları için düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım.

Kamu ve büyük özel sektör kuruluşlarında;
  1. örgütün tamamına politikaları yaymak, 
  2. kural dışı işlemleri azaltmak, 
  3. kişisel olarak tanınamayan yönetici ve adayları hakkında fikir sahibi olmak, 
  4. soruşturulması ve incelenmesi gereken konuları bağımsız bir gözle incelemek,
  5. Çalışanlarda belirli bir müfettiş fobisi yaratarak, düzeni sağlamak
üzere  Teftiş(Denetleme)Kurulları kurulmuştur. 


Kurullara alınacak müfettişleri(denetmenlerin) seçimi, normal memur seçimlerinden daha titiz ve özenli hale getirilmiştir. Alınan adaylar yoğun yurt içi ve yurt dışı eğitime tabi tutularak iyi yetişmelerine yatırım yapılmaktadır. Bu yolla, alınacak elemanların gelecekte kuruluşlarda üst yönetimlerde görev alabilmesi amaçlanmıştır. Belirli uyum ve gelişme görülen müfettişler, orta kademe yöneticisi olarak sabit göreve alınarak geleceğe hazırlanır.

Müfettişler, belirli dönem ikametgah (içerisi) denilen sürekli oturdukları şehirlerde denetim görevlerini yerine getirirken, yılın belirli kısmını da turnede(dışarıda) genellikle Anadolu'da denetimle geçirmektedirler. Çalışmalar çoğu zaman bir ekiple birlikte yapılırken, ekip şefi, ekip üyelerinin gelecekte kuruluşa ne kadar yararlı olacağı konusunda yönetime ışık tutacak sicil verir. 

Genellikle memurlar yılda bir kez sicil amirince değerlendirilirken, müfettişler en az iki kez değerlendirilirler. Bu yolla ikametgah da özellikle de turnede, çalışma,yaratıcılık,çevre koşullarına uyum,zorluklar karşısındaki tutum ve ekip üyeleriyle ahenk bakımından değerlendirilir. Kişilik, yetişme ve kültür farklılıkları olan ekip üyelerinin özellikle turnede neredeyse uyku dışındaki tüm zamanını (hatta bazen aynı odada uyumak zorunda kalınmaktadır)  birbirleriyle geçirmek zorunda olmaları, turneyi çok önemli hale getirmektedir. Müfettiş yardımcıları ilk senelerde turnelerde uyumda çok zorlanmaktadırlar. Ya uyum sağlayamamaktan kendi arzularıyla ya da aldıkları olumsuz sicil nedeniyle, dönemler ilk giriş sayılarının yarısını ilk iki yıl içinde kaybederler.

Müfettişlerin kişilik ve ekip içi uyum sıkıntıları yanında, yemek düzeni, çevredeki doğa ve kültür farkı ve sosyal hayat nedeniyle turnelerde çok sıkıntı çektikleri gerçektir. Önceden oluşturdukları arkadaş ve dostlukları geliştiremezler. İkametgah da kaldıkları sınırlı zamanda yıllık sosyal ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalmaktadırlar.

Özellikle, flört ve evliliği zaman ayırma ve uygun tarihte sonlandırabilmek, hep teftiş programlarına bağlıdır. Genç yaşta evlenmiş kişinin eşine olan ihtiyacı ve sağlıklı yaşam temeli kurmaları turneler dolayısıyla çok zor olmaktadır. Özellikle çocuk olduktan sonra büyütülmesinde eş, yalnız kalıp aşırı yük altına girmektedir. Uzun turne ayrılıklarında çocuklar babalarından ayrı olmalarının zorluklarıyla büyümektedirler.(Turneden gelen müfettişe "sen baba mısın? diye soran çocuklar olmaktadır) 

Müfettişler, koşulların zorlukları yanında mesleğe ayrıcalıklı başlama, daha fazla eğitim, özgür çalışma ortamı, her yarde saygı görme, zafiyetlerini örtme imkanlarına sahiptirler. Çalışma saatlerine uyma ve çalışma yoğunluğuna kendisi karar verdiğinden, belirli yıldan sonra gelişimleri durabilmektedir. Bu da kariyer planlamasından uzaklaşmaya ve atalete doğru kaymaya neden olmaktadır.

İşveren veya yönetimler, inceleme ve soruşturmaları verecekleri müfettişleri belirlerler. Nitekim bir yönetim  döneminde az soruşturma yapanlar  yeni dönemde daha fazla yapabilmektedir. Yine belirli dönemlerde incelemeye gerek görülmeyen konuların daha sonra soruşturulmasına karar verilebilmektedir. Aslında bazı müfettişler farkında olmadan işveren tarafından çeşitli amaçlarla görevlendirilmektedir. 

Kendisine hızlı kariyer öngören gençlerin müfettişliğe yönelmesini öneririm. Ancak, müfettişliğin bir iş olmadığı bilinci ile kısa süredeki yoğun iş başı ve dışı eğitimlerle kendi gelişimini tamamlayarak düşüşe geçmeden sabit göreve geçmesi doğru olacaktır. 

Orta kademe yöneticiliğinden başlanacak gerçek mesleki kariyerde geleceği; aranılan göreve hazır olmak, çevresel koşullar ve şans belirler diyebiliriz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder