19 Ekim 2012 Cuma

2012 bütçesi ve 2013 Büyümesi

Geçen gün, Maliye Bakanı 2013 yılı bütçe hedefleri ile ilgili geniş açıklamalar yaptı. Daha önce yapılan önümüzdeki üç yılın hedefleri de dikkate alınarak 2013 yılı beklentilerimi paylaşmak isterim
.
  • 2012 yılı  9 aylık sonuçlarında bütçenin ciddi bir bozulmaya uğradığı görüldü. Giderler % 16 artarken, gelirler % 10 seviyesinde arttı. 
  • Giderler içinde faiz dışı harcamalar faiz giderlerinden daha yüksek büyüyerek harcamaların beklenenden fazla arttığı görüldü.
  • Gelirlerde ise % 7 gibi düşük oranlı bir artış gerçekleşti. 
  • Bütçe açığı 9 ayda 14 milyar TL gibi yüksek bir orana çıktı. Yıl sonundaki açığı küçültmek içim yapılan  10 milyar TL lik zamlardan  sonra açık 33 milyar TL  da tutulabilecek.
2012 yılına bakıldığında  bütçe  gelirlerin yakalanabileceğini, faiz giderleri dışında giderlerin ise bir anlamda kontrolden fazla arttığı görülmektedir. Bunun,devam eden alt yapı yatırımları ileri geldiği anlaşılmaktadır.Ancak hala kamunun müteahhitlere önemli ölçüde borçları vardır.

2013 Yılı
Orta vadeli planda, 2013 büyümesinin %4, enflasyonun ise % 5.3 olması hedeflenmektedir. 
  • Bunun için yapılan bütçede, gelirlerin % 12.5, giderlerin ise 13 seviyesinde artacağı öngörülmektedir.
  • Gelirlerde hedefi tutturma konusunda başarılı olunmasına rağmen, gelecek yıl ekonominin hedeflenen büyümeyi yakalamada karşılaşacağı zorluklar nedeniyle % 12.5 luk gelir artışı zor görünmektedir. Ya da gelecek yıl da bütçe dengeleri için zamlar yapılarak bütçenin gelir tarafı desteklenecektir.
  • Gider tarafında ise hedefi (geçmiş yılları da örnek alırsak), tutturabilmek daha da zor görünmektedir. Yapılmakta olan alt yapı yatırımlarına devam edileceği ve müteahhitlere borçlar gecikmeli de olsa kısmen ödeneceğini varsaymaktayız.

2012 yıl sonunda bütçe açığının milli gelire oranı %1 den %2.3 seviyesine çıkacağını öngörülmektedir. 2013 de de bu oranda artış olasılığı yüksektir.

Sonuç

AB ve ABD de 5 yıldır devam eden resesyon,   ihracatımızı olumsuz etkilemektedir. Türkiye, AB dışında pazar bularak ve kıymetli maden ihracatı ile bunu aşmıştır.Diğer taraftan, iç talepteki düşüklük büyümemizi aksatmaktadır. Büyümemiz ihracata dayalı hale gelmiştir.

Bütçedeki bozulma ve enerji fiyatlarının yükselmesi ile yapılan zamlar enflasyonu yükseltmiştir. Bu da tasarruf oranımızın azalmasına neden olmaktadır. Türkiye'nin elinde olmayan nedenlerle ekonomimiz 2013 yılında büyümede zorluk yaşayacaktır.

Büyümede % 4 lük hedefi yakalayabilmek, ancak bütçe açığının, milli gelire oranının fazlalaşmasına rıza göstermek ile olabilecektir.Toplam borcumuzun GSYH oranının düşüklüğü de dikkate alınarak 2013 de makul büyümeyi yakalayabilmek için kamu borcunun bir miktar artmasının düşünülmesi gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder