18 Ekim 2012 Perşembe

Bankacılığın 2013 Görünümü

Bankacılık sektörünün 2012 yılı performansı ile 2013 yılı beklentilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2012 yılının ekim ayında,  Bankacılığımızın, sağlıklı büyümesini ve karlılığını yıl sonuna kadar sürdüreceğini    görmekteyiz.


Kredilerde % 11-12 civarındaki büyümenin yıl sonunda % 15 lere ulaşabileceği görülmektedir. Buradaki ana büyüme bireysel kredilerden kaynaklanmaktadır. Başta inşaat sektörü olmak üzere, Ekonomideki yavaşlamanın sonucunda geçen yıla göre makul büyüyen kredilerde, sorunlu kredi miktar ve oranı yükselmiştir. 

3.5 milyar TL olan takipteki krediler 6 milyar TL yükselmiştir. Karşılıklardan sonra kalan net takipteki alacakların/krediler oranı da % 2.64 den 2.92 yükselmiştir. Yıl sonunda bir miktar daha artsa da büyük bir sorun olarak görülmemektedir.

Mevduat ise yaklaşık enflasyon oranında % 7 seviyesinde bir artış göstermiştir.Pasifin % 60-65 inin mevduat gibi sürdürülebilir, güvenli bir kaynağa dayandığını görmekteyiz. Son yıllarda tahvil ihracı ve altın hesaplarıyla da mevduat temini yoluna gidilmektedir. Mevduattaki artış sıkıntısı mevduat dışı kaynaklarla temin edilme yoluna gidilmektedir.

TCMB'nın politika faizi değişmemesine karşın, koridorunun üst bandı %12.5 dan % 9.5 gerileyerek 300bp düşmüştür. Yıl sonuna kadar % 0.5 daha bir düşüş olabileceğini göz önüne alırsak Bankacılığımızın karlılığının bu yıl, geçen yıldan daha yüksek olacağı görünmektedir. Ancak, Basel 2 nin temmuzda uygulamaya başlanmasından sonra, Sermaye Yeterlilik Oranı bir miktar düşebilir..

2013Yılı 

Gerek uluslararası resesyonun devam etmesi, gerekse Türkiye'deki büyümenin talep yetersizliği nedeniyle düşmesinin, 2013 yılını zor bir yıl haline getirmektedir. Böyle bir ortamda doğal olarak Bankacılığımız  büyümede zorluklarla karşılaşabilir. Ancak 5 Kasımda Fitch'in BBB- ile yatırım yapılabilir ülke konumuna yükseltilmemiz yurt dışından daha uzun vadeli ve ucuz kaynak bulmamıza yarayabilir. Diğer taraftan elde edilen karların Sermaye Yeterliliğini(SYO) yeterli büyütememesine karşılık, Bankacılığımızın not artırımından sonra elde tuttuğu menkul kıymetler için daha az karşılık ayıracak olması nedeniyle SYO olumlu etkilenecektir. Bunun kredilerin büyümesine destek vereceğini belirtmeliyim.

Kredilerdeki büyüme, talep yetersizliği nedeniyle bu yıl seviyelerinde(%15) olabilecektir. Mevduattaki artış ise faizlerin (reel) sıfır veya eksiye dönüşmüş olması nedeniyle baskı altında olacaktır. Kredilerin mevduata dönüşüm oranı da % 100'ün üzerindedir. Ancak sektör gereken fonları (TL ve döviz) mevduat dışı kaynaklardan bulabilecektir. Not artırımından sonra yurt dışından fon girişinde artış olabilir.

Ekonomideki durgunluk sürerse, takipteki kredilerin artmasının devamına neden olabilir. Bunu yanın da 2012 den gelen takipteki kredilere, BDDK nın karşılık kararnamesi gereği geçen süreye bağlı, daha yüksek oranda karşılık ayrılması gerekecektir.

Kredilerdeki yetersiz büyüme ve daha fazla karşılık ayırma zorunluluğu kredilerin karlılığa katkısını azaltmaktadır. Diğer taraftan, faizlerin bulunduğu düşük seviye nedeniyle, faiz düşüşünün olmayacağı veya bu seneye göre daha sınırlı olacağı anlaşılmaktadır.Bankacılık sektörü karının % 75, TL faiz marjından (Kredi faizi-mevduat faizi) gelmektedir. 2012 yılında, % 3   gerileyen faizler, bu marjın %4 lerden % 4.70 yükselmesine neden olarak, karlılığa önemli katkı yapmıştır.

Bankalarımızın 145 milyar TL olan özkaynakları, 2012 Ağustosunda 166 milyar yükselmiştir. Aine Serbest sermaye dediğimiz kullanılabilir sermayeleri de 114 milyar TL den 131 milyar TL ye yükselmiştir. Bu rakamlar yıl sonunda daha da artacaktır.

Diğer taraftan, nakit sermaye arttırımı veya sermaye benzeri kredi (SBK) dışında elde edilen karların bünyede bırakılmasıyla oluşacak, Sermaye Yeterlilik Oranı (SYO) 2013 yılında büyümeyi sınırlayıcı olacakken, not artırımı bir miktar rahatlık sağlamıştır.

Bankalarımızın son 5 yıldaki Öz kaynakları ve SYO aşağıdaki tabloda görülmektedir.Sonuç; Ekonomik büyümedeki belirgin yavaşlama sonucunda, azalacak faiz marjını telafi edecek oranda büyümesi zor görünen krediler ve artacak karşılıklar nedeniyle Bankacılık sektörünün 2013 karı, 2012 yıl sonu  kadar olamayabilir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder