5 Kasım 2012 Pazartesi

Yatırım Yapılabilir Ülke (BBB-)


Uzun süredir speküle edilen notumuz, nihayet bugün(5.11.2012)  yükseltilerek BBB- oldu.
  
Fitch Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para kredi notunu BB+’dan BBB-‘ye yükseltti, görünümün durağan olduğunu açıkladı.


Açıklamadan notlar

·         Ekonomide yumuşak inişin gerçekleşmesiyle kısa vadeli makro-finansal riskler azaldı.
·         Bankacılık sistemi güçlü.
·         Orta vadeli büyüme görünümünü pozitif.
·         Büyüme için 2012’de %3, 2013 ve 2014’te %4,5 beklentisi belirtiliyor.
·         Dış finansman zayıflığı gösteriyor. Cari açık 2012’de 58 milyar dolar ile %7,3, 2013’te 63 milyar dolar ile %7,2 olarak bekleniyor.
·         Kısa vadede cari açıkta ve enflasyonda önemli bir gerileme beklenmiyor. Yeni not artış bu iki kalemdeki iyileşmelere bağlı.  
Fitch'in son 10 senedeki not değişimleri aşağıda gösterilmiştir.

Fitch Not değişimleri


Not
Görünüm
25-Aug-04
B+
Pozitif
13-Jan-05
BB-
Durağan
6-Dec-05
BB-
Pozitif
10-May-07
BB-
Durağan
3-Ara-09
BB+
Durağan
24-Kas-10
BB+
Pozitif
23-Kas-11
BB+
Durağan
5-Kas-12
BBB-
Durağan

 2011 de görünümümüz pozitiften bir alt kademe durağana indirilmişken, Kasım 2012 de görünüm değiştirilmeden not BBB- yükseltilmiştir. 

Dünyadaki belli başlı Rating şirketlerinin Türkiye  notları aşağıda gösterilmiştir. Sadece Fitch yatırım yapılabilir ülke notu vermişken diğerleri bir kademe aşağıdadır. Ancak önümüzdeki dönemde onlardan da not arttırımı beklenmelidir.

Türkiye'nin Kredi NotlarıKuruluş
Tarih
Not
Görünüm
S & P
Şub-10
BB
Pozitif
Moodys
Haz-12
Ba1
Pozitif
Fitch
Kas-12
BBB-
Durağan
JCR
Şub-10
BB+
Durağan

Değerlendirme
Türkiye kredi notu açısından 1994’ten beri ilk defa yatırım yapılabilir kategoriye geçmiş oldu. Haberin ardından ilk etapta döviz sepeti 2,04’ten 2,03’e, tahvil faizi %7’nin üstünden %6,86’ya geriledi. Yatay seyir izlemekte olan İMKB’de %2,5 prim oluştu.

Haberi pozitif olarak değerlendiriyor ve uzun vadede pozitif etkinin devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak kısa vadede %41 prim yapmış bir borsadan söz ediyoruz. Kısa vadede duymayı beklediğimiz argümanlar:
  1.   Büyük fonların girişi için sadece Fitch yeterli olmayabilir. Yatırım yapılabilir seviyenin S&P ya da Moody’s tarafından teyit edilmesi gerekir. Bazı emekli fonlarının girişi için iki Rating kuruluşunun ülkeye yatırım yapılabilir notunu vermesi gerekmektedir.
  2.  Spekülatif fonlar not artış beklentisiyle giriş yaparak, yatırım yapılabilir seviyeye çıkışın getireceği primin alarak not artışından sonra çıkış yapabilirler.
  3. Tüm bunlara karşın orta, uzun vadede Borsanın yükseleceğini söyleyebiliriz.
  4. Önce değerlenen TL daha sonra durulmazsa TCMB döviz alım ihalelerine tekrar başlayabilir. 
  5. Fiili nottan daha iyi fiyatla borçlanmamıza karşın not artışından sonra daha uzun ve ucuz borçlanmamız mümkün olabilecektir 
  6. Borsa dışındaki Sermaye piyasası araçları, not artırımının morali ve düşen faiz ve enflasyon dolayısıyla daha fazla kullanılabilir olacaktır. Bu da kıtlığını çektiğimiz sermaye konusunda yardımcı olacaktır.
  7. Doğrudan Yabancı Sermaye girişleri artabilecektir. Bunu istihdam ve büyüme konusuna olumlu katkı yapacağını söyleyebiliriz.
Zafiyetlerimiz ise, yüksek cari açığımız ve bunun finansmanındaki zayıflığımız olarak dikkat çekiyor.

Genel olarak baktığımız da 20 yıl sonra tekrar yatırım yapılabilir ülke durumuna gelen Türkiye'nin bu durumu ileriye götürmek için çabalarına devam etmesi gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder