13 Mayıs 2013 Pazartesi

Türk Bankalarının Kamuoyu görünümü

2001 krizinden bu yana karlı büyümesini sürdürmekte olan Bankalarımızın aktif toplamı GSYİH rakamına ulaşmıştır. 
Bankalarımızın karlarına baktığımız zaman bunun yaklaşık % 75 inin faiz geliri olduğunu görürüz. Diğer bir ifade ile toplam karın %25 komisyon ve diğer gelirlerden oluşmaktadır.

2008 Lehman krizinden sonra başlayan ve son iki yılda hızlanan düşüşlerle tek haneye inen faizlerin kara katkısı gittikçe azalacağı düşünülebilir. Bu nedenle de komisyon ve masrafların önemi eskiye oranla daha artmış durumdadır.

2000'li yıllardan itibaren hız kazanmaya başlayan Bireysel Bankacılık ürünleri dolayısıyla  müşterilere verilen hizmetlere yeni ücret ve komisyonlar uygulanmaya başlanmıştır.

Eskiden ticari ve kurumsal müşterilerle çalışılırken koşullarda anlaşmak daha kolay iken şimdilerde Bireysel Bankacılık gibi yaygın müşteri ağıyla masraf ve komisyonlarda uzlaşmak daha zor hale gelmiştir. 

Bu da Bankalarımızın elde ettikleri karların kamuoyu önünde tartışılmasına neden olmaya başlamıştır. "Kamuoyu Bankaların karlarının aşırı ve alınan komisyon ve ücretlerden olduğunu" savunur hale gelmiştir."

Bankalarımız ise "yüksek sermaye ile çalıştıklarını, gerçekte sermaye getirilerinin bir çok sanayi koluna göre düşük olduğunu" iddia etmişlerdir.

BDDK verilerine göre, Bankalarımızın 2013 Mart sonu  özvarlık karlılığı %16.3 dür. Halbuki İstanbul Sanayi Odası verilerine göre 2011 yılında Madencilik %36.2, Otomotiv %27, Mobilya %25, Cam %21 özvarlık karlılığı elde etmiştir. 

Bankalarımız, komisyon ve diğer gelirlerini artırmak konusunda çabalarına devam etmektedirler. 2013 ilk çeyreğinde de komisyon gelirlerini % 22 gibi çok olumlu arttırarak 5.4 milyar TL yükseltmişlerdir. 

Burada Bankalarımızın dikkat etmesi gereken bazı konulara dikkatinizi çekmek istiyorum.
  1. Her işlemden komisyon alma çabalarından vazgeçmelidirler
  2. Yeni komisyon ve masraf alınacak alanlar yaratarak adedi çoğaltmamalıdır
  3. Toplamda az yer tutan komisyonlardan vazgeçmelidirler
  4. Alınacak komisyon ve masrafların tutarı makul olmalıdır
  5. Müşterinin haberi olmayan bir masraf veya  komisyon hesabından alınmamalıdır
  6. Çok fazla şikayet edilen konular gözden geçirilmelidir

Bireysel Bankacılığın gittikçe yaygınlaşmakta olduğu düşünülürse Bankacılığı sisteme (penetrasyonu) girişi artmaktadır. Bu kamuoyunda bankacılık hakkında daha fazla fikir yürütülmesine ve baskısına neden olunacağına işaret etmektedir.

Kamuoyunun Bankacılığın masraf ve komisyonları hakkında fikir yürütmesi, bireylerin bankalara bağlılığının ve ödeme alışkanlığının da bir göstergesi olduğunu göstermektedir.

Bankacılarımız, Bireysel Bankacılığımızın gelişmekte olduğu bu dönemde kamuoyunda yanlış izlenim bırakmamak için özel çaba harcamalıdırlar. 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)   kamuoyunu bilgilendirirken kendilerini de geliştirme konusundaki çabalarını artırmalıdırlar.

Bankalarımızın piyasadaki olumlu görünümü ve izleniminin bozulmasına izin verilmemelidir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder