17 Kasım 2013 Pazar

Halka Açık Bankalarımızın 3Q2013 Sonuçları

Halka açık bankamızın 2013 yılı 3 çeyrek sonuçlarına bakarsak, karların azalmasına karşın büyümenin devam ettiğini görebiliriz. Aşağıda maddeler halinde değerlendirmeleri okuyabilirsiniz.
 1. 1.233 milyar TL ulaşan aktif içinde 100 milyar TL'yi geçen 5 bankadan sonra 200 milyarı geçen tek banka İş Bankasıdır.
 2. İş Bankası Mevduat, Kredi, ve özkaynak bakımından da ilk sırada yer almaktadır.
 3. Karda 2,789 milyon TL ile Yapı Kredi Bankası birincidir.(1,182 milyon TL kısmı iştirak satışı nedeniyle bir defalıktır.)
 4. Halka Açık 16 bankanın karı bir önceki çeyreğe göre %8,1 düşmüştür. 12 bankanın karı azalırken 4'nün ki artmıştır. 
 5. Haziran 2013 de yıl sonuna göre %7,1 büyüyen mevduat Q3'de %17,4 gibi yüksek bir oranı yakalamıştır. Bunda daha yüksek gelir elde edebilmek için yapılan TL/$veya Euro swap işlemleri sonucu artan DTH etkili olmuştur.
 6. Mevduatta  İş (119mlr)  Garanti Bankası(109mlr) ve Akbank (103mlr) ile 100 milyar TL sınırını geçmiştir.
 7. Özkaynaklarda, İş(23,125) Garanti(22,089) ve Akbank(21,033) ile 20 milyarı geçen bankalarımızdır.
 8. Serbest Sermaye, Akbank (19,488mlr, SS/Özv %92,7) Garanti (17,330mlr, SS/Özv %78,5) İş bankası (13,032 mlr SS/Özv %56,4) ve YKB (11,535mlr SS/Özv %67) 
 9. Krediler yıl sonuna göre %21,9 artmıştır.
 10. Kredilerde Denizbank (%32,9),Akbank(%21,1), İş bankası(%23,5),  Garanti(23) büyüme göstermişlerdir.
 11. Son dokuz ayda mevduat % 17,4 artarken krediler %21,9 yükselmiştir.
 12. Kredi mevduat oranında sadece Halk Bankası(%88,1) iken YKB(%110,8), Denizbank(%110,5), İş bankası (%110,2) gibi yüksek oranlara ulaşmıştır.
 13. Tüketici kredileri yıl sonuna göre %20,3 artarak 259 milyar TL'ye yükselmiştir. En hızlı büyüyen bankalar ise; Akbank %19,8, Garanti %25, İş Bankası %20,24, YKB %16,9, Vakıfbank 21,3, Denizbank %33,4
 14. Tasfiye olunacak Alacaklar(NPL) yıl sonuna göre 4 milyar artarak 22,331 milyar TL'ye yükselmiştir.
 15. NPL ve 2 Grup(Yakın izleme) krediler toplamı 4,3 milyar(%16) artarak 48,433 TL'ye yükselmiştir. Yüksek artış oranı Finansbank, Şekerbank,Bank Asya,TKB,Tekstil ve Vakıfbank'tadır.
 16. Yıl sonuna göre menkul kıymetler portföyü(220 milyar TL)  cüzi artan  bankalarımızda portföyün %71'si satılmaya hazır değerlerde tutularak faiz değişikliklerindeki etki özkaynağa kaydırılmıştır.
 17. Ancak bu dönem  Vadeye kadar elde Tutulacaklar Menkul Kıymetlerin oranı %25 yükselmiştir.
 18. 16 bankamızın Sermaye yeterlilik oranı bir miktar düşerek %15 olmuştur. Şekerbank %13,4, Abank %12,6, Denizbank %13,5 
 19. 2012 yıl sonuna göre düşerek %17,9 olan Menkul kıymetler/Aktif oranı ortalamasının üzerindeki bankalarımız, Garanti, Akbank, Halkbankası, Abank ve TSKB'dir..
 20. Net Faiz marjı ortalaması %4,5'dan %4,2'ye düşmüştür. Finansbank(%5,9) ile liderliğini devam ettirmektedir.Bunu Deniz ve Şekerbank (%5,5), Abank(%5,2) .Vakıfbank(%4,9),takip etmektedir  
Bu sonuçlara göre üçüncü çeyrekte mevduat swap işlemleri sonucu bir önceki dönemdekinden de daha hızlı yükselmiştir. Bu artış esas itibariyle kurdan kaynaklanmaktadır.Krediler (özellikle tüketici kredileri) mevduattan hızlı büyümeye devam etmiştir. 2012 sonundan itibaren bu trend devam etmektedir. Mevduattaki artışa karşın tasarruf açığı nedeniyle bankaların pasiflerini mevduat yerine daha ucuz iç ve dış borçlanmayla(Sermaye benzeri krediler dahil) finanse etmişlerdir. 3Q'da Sermaye benzeri krediler yaklaşık 17,6 milyar TL civarındadır. Bunun SYO bir miktar yükselttiğini de biliyoruz.

Bazı bankalarımızda %110'a yükselmiş olan Kredi mevduat oranı ortalaması %106,3 tırmanmıştır. Bu mevduat dışı kaynakların artığını  göstermekte ve sektör açısından olumsuz olarak değerlendirilmelidir.  Son çeyrekte swap ve mevduattan pay kapma çabaları faizlerin yükselmesine neden olabilir. Tasarrufları artıracak pozitif reel faize bir an önce geçilmelidir.

Sermaye Yeterlilik Oranındaki küçük düşmeden sonra, yılın son çeyreğinde kredilerin artış oranında yavaşlama olacaktır.

Menkul Kıymetler Portföyünde geçen döneme göre Satılmaya Hazır Değerlerde azalma ile Vadeye kadar elde tutulacak kısımda artış olmuştur. Bu faiz oynaklığında özvarlık azalmasına karşı alınmış bir önlem olarak görülmektedir.

Diğer taraftan net faiz marjı düşmüş olmasına karşın son çeyrekte enflasyonun bir önceki döneme göre yükselecek olması nedeniyle "Tüfeks" dediğimiz enflasyona endeksli kağıtların getirisi karı artıracaktır.
Sorunlu kredilerinde önemli bir artış olmayan bankalarımız 2013 yılın da kar artışıyla kapatarak uluslararası likidite azalmasına karşı hazır olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder