12 Mart 2014 Çarşamba

Halka Açık Bankaların 2013 Sonuçları

Halka açık bankamızın 2013 yılı sonu sonuçlarına bakarsak, Aralık ayındaki kur ve faizdeki yükselişle azalan karlara karşın önceki dönemlerden gelen destekle yıl sonunu büyüme ile tamamladık. Aşağıda maddeler halinde değerlendirmeleri okuyabilirsiniz.
 1. Cüzi artarak 1.288 milyar TL ulaşan aktif içinde 100 milyar TL'yi geçen 5 bankadan sonra 200 milyarı geçen tek banka İş Bankasıdır.
 2. İş Bankası Mevduat(120 mlr), Kredi(135mlr), ve öz kaynak(23,6) bakımından da ilk sırada yer almaktadır.
 3. Karda 3,203 milyon TL ile Yapı Kredi Bankası birincidir.(1,182 milyon TL kısmı iştirak satışı nedeniyle bir defalıktır.) İş bankası 3,163, Garanti 3,006, Akbank 2,942, Halkbank 2,751 milyar TL kar elde etmişlerdir.
 4. Halka Açık 16 bankanın bir önceki çeyreğe göre %20 düşen karına karşın yıllık bazda %5 artarak 19,5 milyar TL oldu. Yıllık bazda 8'inin karı artmış diğer yarısınınki düşmüştür. 
 5. %22 artan toplam mevduat içinde DTH'ın oranı %35,4 yükselmiştir.Bu oran halka açık bankalardan sadece  İş bankasında  %14,7 iken Vakıfbank ta % 27,1 dir. Diğer bankalarda bu oran%30'un üstündedir. 
 6. Mevduatta  İş (120mlr)  Garanti Bankası(106mlr), Akbank (105mlr) ve Halk bankasında(100 mlr) TL sınırını geçmiştir.
 7. Öz kaynaklarda, İş(23,6) Garanti(22,6) ve Akbank(21,3) ile 20 milyarı geçen bankalarımızdır.
 8. Serbest Sermaye, Akbank (19,5mlr, SS/Özv %94,4) Garanti (17,2mlr, SS/Özv %76,3) İş bankası (13,5 mlr SS/Özv %57,1) ve YKB (11,7mlr SS/Özv %67,5) 
 9. Krediler yıl sonuna göre %27 artmıştır.
 10. Kredilerde Denizbank (%38), TSKB ve Şekerbank (%33), Akbank ve İş bankası(%26,4),  Garanti(%29) , Halkbank ve TEB (%28) büyüme göstermişlerdir.
 11. Mevduat % 22 artarken krediler %27 yükselmiştir.
 12. Kredi mevduat yıllık ortalama % 107 oranında iken Halk Bankası(%83), Albaraka (%96)'dır. YKB(%110), Denizbank(%107), İş bankası ve Garanti bankası ve Finansbank (%111) gibi yüksek oranlara ulaşmıştır.
 13. Tüketici kredileri yıl sonuna göre %24,2 artarak 268 milyar TL'ye yükselmiştir. En hızlı büyüyen bankalar ise; Akbank %22, Garanti %30, İş Bankası %26, Vakıfbank 30, Denizbank %42
 14. Tasfiye olunacak Alacaklar(NPL) yıl sonuna göre %28 artarak 23,7 milyar TL'ye yükselmiştir.
 15. NPL ve 2 Grup(Yakın izleme) krediler toplamı %16 artarak 50.3 TL'ye yükselmiştir. 
 16. Yıl sonuna göre menkul kıymetler portföyü(226 milyar TL)  cüzi artan  bankalarımızda portföyün %62'si satılmaya hazır değerlerde tutularak faiz değişikliklerindeki etki öz kaynağa kaydırılmıştır.
 17. Ancak bu dönem  Vadeye kadar elde Tutulacaklar Menkul Kıymetlerin oranı %32 yükselmiştir. Faiz yükselişlerinden öz varlığın etkilenmesi de önlenmiştir.
 18. 16 bankamızın ortalama Sermaye yeterlilik oranı bir miktar düşerek %14,7 olmuştur. Şekerbank %13,5, Vakıfbank %13,7, Denizbank %12,8 ile en düşük olanlardır.
 19. 2013 yıl sonuna göre düşerek %17,6 olan Menkul kıymetler/Aktif oranı ortalamasının üzerindeki bankalarımız, Garanti, Akbank, Halk bankası, Abank ve TSKB'dir..
 20. Net Faiz marjı ortalaması %4,3'den %4'e düşmüştür. Finansbank(%5,6) ile liderliğini devam ettirmektedir.Bunu Deniz  (%5,2) , Abank(%4,7) .Albaraka(%4,4),takip etmektedir  
3Q göre önemli birkaç farklılık göze çarpmaktadır. İlk olarak Menkul Kıymetlerde Satılmaya Hazır Değerlerden, Yatırım Portföyüne bir miktar kayış olmuştur. Bunun yükselen faizlerin geçici olmadığı ve öz varlık (sermaye yeterliliği) azalmasını durdurmak amacı güttüğü anlaşılmaktadır.

Kredilerdeki büyüme son çeyrekte hız kaybetmiş NPL yükselmiştir. Ayrılan karşılıklar da karı azaltmıştır. Aralık ayından itibaren hızla yükselen kur ve faiz 2014 yılında daha fazla sorunlu kredi yaratabilir. Her ne kadar KOBİ karşılık oranlarında yumuşama olsa da bireysel ve kredi kartında artan sorunlar nedeniyle 2014 de daha yüksek karşılık ayrılmak zorunda kalınacaktır.

Bankalarımıza mevduat artışı devam ederken yılın ikinci yarısından itibaren DTH artmaya başlamıştır. Döviz mevduatı toplam mevduatın üçte biri gibi yüksek bir seviyeye yükselmiştir. Halkımız da döviz alıp tutmaya başlamıştır.

Hızlı aktif büyümesi, uzun süre sıfır veya negatif faiz verilen  mevduatla finanse edilmeye çalışılmıştır.Mevduat aktif büyümesine yetmeyince bol ve ucuz dış borçlanma tercih edilmiştir. Bunun sonucu olarak kredi mevduat oranı %100'lerin üstüne çıkmıştır. Pasif, mevduat gibi istikrarlı fonlar yerine konjektürel dış fonlamaya dayandırılmıştır.. Sektörün sağladığı tahminen 30 milyar dolar civarında dış borcun  cari açığın finansmanına katkı sağladığı açıktır.

Karlılığa ve sermaye benzeri kredilere rağmen sermaye yeterliliği, artan kur nedeniyle %14,7 ye düşmüştür. Bu oran hala BDDK'nın aradığı %12'nin oldukça üzerindedir. Ancak 2014 yılında bir önceki yıla göre %10 civarında kardaki azalma olasılığı sermaye yeterliliğini daha da düşürecek olsa da uluslararası kabul gören %8'in çok üstündedir.

Net Faiz Marjı %4,3'den %4'e düşmüştür. Q3 den %0,3 daha düşük bu marjın 2014'ün ilk yarısında daha da düşebileceği ancak daha sonra toparlanacağı kanaatindeyim.

2014 yılında Bankacılık sektörümüz yıl sonuna göre artan kur(2,12) ve faiz(10,1) nedeniyle sorunlu kredilere daha çok karşılık ayıracaktır. Ancak portföylerindeki menkul kıymetlerden yükselen faiz nedeniyle, zarar ederek bir miktarda öz varlık kaybına uğrayacaklardır.

2014 için ana sorunun, iç karmaşa yanında azalan uluslararası likidite dolayısıyla ekonominin yüksek reel faiz vermek zorunda kalacak olmasıdır. Bu da tasarruf eksiğiyle birleştiğinde büyümeyi aşağıya çeken etki yaratacaktır. Ekonomideki bu sıkıntı  mali disiplinin bir miktar gevşetilmesi ve bütçe açığı verilmesiyle hafifletilebileceği  kanaatindeyim.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder