25 Ağustos 2014 Pazartesi

Halka Açık Bankaların 14Ç2 Sonuçları

Halka açık bankamızın 14Ç2 sonuçlarına bakarsak,  kur ve faizdeki yükselişle azalan karların, ilkinci dönemde bir miktar telafi edildiğini görebiliriz. Aşağıda maddeler halinde değerlendirmeleri okuyabilirsiniz.
 1. Yıl sonuna göre cüzi artarak 1.340 milyar TL ulaşan aktif içinde 100 milyar TL'yi geçen 4 bankadan sonra 200 milyarı İş Bankası  ile bu çeyrekte  Garanti geçmiştir.
 2. İş Bankası Mevduat(129 mlr), Kredi(135mlr), ve öz kaynak(25,9) bakımından da ilk sırada yer almaya devam etmektedir.
 3. Sırasıyla, İş bankası 1,645 Garanti 1,571, Akbank 1,544, Halkbank 1,163 milyar TL kar elde etmişlerdir.
 4. Halka Açık 16 bankanın bir önceki çeyreğe göre %8,6 artan karına karşın yıllık bazda %17 düşerek 10,9 milyar TL oldu. Yıllık bazda 8'inin karı artmış diğer yarısınınki düşmüştür. 
 5. Toplam mevduat içinde dikkati çekecek şekilde, %35 lerde olan  DTH'ın oranı %40 yükselmiştir.Bu oran halka açık bankalardan sadece   Vakıfbank ta % 25 dir. Diğer bankalarda bu oran%30'un üstündedir. 
 6. Mevduatta  İş (125mlr)  Garanti Bankası(110mlr), Akbank (107mlr) iken Halk bankası tekrar (100 mlr) TL sınırının altına gelerek 93 mlr TL kalmıştır.
 7. Yıl sonuna göre %7,7  büyüyen öz kaynaklarda, İş(25,9) Garanti(24,3) ve Akbank(23,6),  20 milyarı geçen bankalarımızdır.
 8. Serbest Sermaye, Akbank (21,5mlr, SS/Özv %94,4), Garanti (18,9mlr, SS/Özv %76,3), İş bankası (15,1 mlr SS/Özv %57,1) ve YKB (12,8mlr SS/Özv %67,5)
 9. Yıl sonuna göre Mevduat % 2,2 artarken krediler daha hızlı  %5 yükselmiştir.
 10. Kredi mevduat  ortalama % 110 oranında iken Halk Bankası(%98), Albaraka (%93)'dır. YKB(%111), İş bankası ve Garanti bankası (%111) ve Finansbank (%117) gibi yüksek oranlara ulaşmıştır.
 11. Tüketici kredileri yıl sonuna göre %0,7 artarak 270 milyar TL'ye yükselmiştir. En hızlı büyüyen bankalar ise;  Garanti %0,5iken, İş Bankası ve Finansbank küçülmüştür.
 12. Tasfiye olunacak Alacaklar(NPL) yıl sonuna göre %8,3 artarak 25,6 milyar TL'ye yükselmiştir.
 13. NPL ve 2 Grup(Yakın izleme) krediler toplamı %12 artarak 56 milyar TL'ye yükselmiştir. 
 14. Yıl sonuna göre menkul kıymetler portföyü(232 milyar TL)  cüzi artan  bankalarımızda portföyün %64'ünü satılmaya hazır değerlerde tutularak faiz değişikliklerindeki etkisi öz kaynağa kaydırılmıştır.
 15. Ancak bu dönem  Vadeye kadar elde Tutulacaklar Menkul Kıymetlerin oranı %32 yükselmiştir. Faiz yükselişlerinden öz varlığın etkilenmesi de önlenmiştir.
 16. 16 bankamızın ortalama Sermaye yeterlilik oranı yıl sonunda %14,7 iken  %15,2'ye yükselmiştir. Şekerbank %13,1, Denizbank ve TEB %14 ile en düşük sermaye yeterlilik oranına sahip halka açık bankalardır.
 17. 13Ç2 göre Net Faiz marjı ortalaması %4,5'den %3,7'e düşmüştür. Büyük bankalarımızın  NIM 3,6 seviyesindedir.
Geçen yıl başlayan Menkul Kıymetlerde Satılmaya Hazır Değerlerden, Yatırım Portföyüne bir miktar kayış devam etmektedir. Bunun yükselen faizlerin geçici olmadığı ve öz varlık (sermaye yeterliliği) azalmasını durdurmak amacı güttüğü anlaşılmaktadır.

Kredilerdeki büyüme yavaşlamış, NPL yükselmiştir. Ayrılan karşılıklar da karı azaltmıştır.  Her ne kadar KOBİ karşılık oranlarında yumuşama olsa da bireysel ve kredi kartında artan sorunlar nedeniyle NPL yükselmiştir..

Bankalarımızda mevduat artışı devam ederken geçen yılın  ikinci yarısından itibaren DTH artmaya devam etmektedir. Döviz mevduatı toplam mevduatın üçte biri gibi yüksek bir seviyeyenin üstüne çıkmıştır. Bunda, yapılan mevduat swaplarıyla,  Halkımız döviz alıp tutmaya başlaması etkili olmuştur.

Krediler Mevduattan hızlı büyürken NPL ve 2.Grup Krediler artarak Aktif kalitesinin bozulmaya başladığının işaretini vermiştir.  Bunun sonucu olarak kredi mevduat oranı %110'ların üstüne çıkmıştır. Pasif, mevduat gibi istikrarlı fonlar yerine konjektürel dış fonlamaya dayandırılmıştır. 2.çeyrekte de dış borç bir miktar artmıştır. Sektörün sağladığı tahminen 30-35 milyar dolar civarında dış borcun  cari açığın finansmanına katkı sağladığı açıktır.

Karlılığa, sermaye benzeri kredilere ve düşük aktif büyümesi sonucu sermaye yeterliliği, %14,7'den %15,2'ye yükselmiştir.  Bu oran hala BDDK'nın aradığı %12'nin oldukça üzerindedir.

Net Faiz Marjı(NİM) yıl sonundaki %4'den %3,7'ye düşmüştür. Yılın ilk yarısında düşen NİM ikinci yarıda azda olsa yükseleceği ve bankaların karlılığına olumlu katkı yapacağını sanıyorum.

Bankaların yüksek dış borç sonucu bozulan aktif güvenliği(mevduat/kredi oranının azalması) yanında yurt dışında faiz artışı sonrası yaşanabilecek likidite azalışının, yetersiz tasarruf oranımızla birleştiğinde büyümeyi aşağıya çekeceği ve bankalarda kırılganlığa sebep olabileceği kanaatindeyiz.

Kredilerden hızlı büyüyen NPL ve 2 Grup krediler (genellikle KOBİ) gelir dağılımını bozarken banka bilançolarını olumsuz etkileyebilecektir.

Bankalarımız artan mevduat maliyeti, düşen NİM, artan NPL ve 2.Grup krediler dolayısıyla büyümeden fedakarlık yapıp azalan kar marjlarını komisyon menkul kıymet sınıflandırmasındaki değişikliklerle sağlamı görünmektedirler.

Bu dönemde ya büyümeden bir miktar fedakarlık yapılmalıdır yada mali politikalarda bir miktar gevşemeye gidilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder