20 Şubat 2017 Pazartesi

Bankaların 2016 Dış Borçlanmaları

Bankalarımızın 2016 yılında yurt dışından sağladığı kaynakları inceleyerek, Banka bilançolarına göz atmak istiyoruz.
Bankalarımız aktiflerini finanse etmek için Pasifte Mevduat ve Öz kaynak dışında Borçlanmalar yaparlar. Doğrudan yapılan borçlanmalar dışında Yurt dışı Bankalardan konsorsiyumundan kısa vadeli (Bir yıla kadar) Sendikasyon kredisi almaktadırlar. Son yıllarda bilançoları rahatlatan (vade uyumsuzluğunu gideren) uzun vadeli Seküritizsyon ve Tahvil İhracıyla fon sağlamaya başlamışlardır. 

2016 yılı İş Bankası ve Bankalarımızın yurt dışı borçlanmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

                              İş bankası            Bank.Toplam
                              Mlr$    %.            Mlr$.          %
Sendikasyon(2)        2,4     (3)       (22) 20,1         (2,4)
Sekürütizasyon(2).   1,5      (2).            12,2         (1,4)
Tahvil                      4,5      (6).     (18)  25.          (3,7)

İş bankası 2016 yılında 2 kez toplamda  2,4 milyar $'lık sendikasyon kredisi sağlarken Bankacılık sektörü 21'i yenileme 22 sendikasyondan 20,1 milyar $ fon sağlamış.


İş bankası aynı yıl 2 partide ileride doğacak yurt dışı havale gelirlerine karşılık  EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ve EIB (Avrupa Yatırım Bankası)'nin yatırımcı(alıcı) olduğu 400 milyon $ kaynak sağlamış (seküritizasyon) bakiyesi 1,5 milyar $ yükselmiştir. Bankacılık sektörünün bakiyesi toplamı 12,2 milyar $ civarındadır.

İş bankası 2016 yılında yurt dışına 5,5 yıl vadeli 600 milyon $ tahvil ihraç ederek Sermaye Benzeri Kredi (SBK) hariç toplam 4,5 milyar $ uzun vadeli kaynak sağlamıştır. Bankacılık sektörü ve Hazine Müsteşarlığı ((5,5  milyar $) aynı yıl 18 adette 12,6 milyar $ kaynak sağlamıştır. Bankacılık sektörünün SBK hariç sağladığı kaynak toplamı da 25 milyar $ yükselmiştir.Bankalarımızın pasifin, %15 Öz kaynak, %25 borçlanma ve %60 mevduattır. Ancak son yıllarda borçlanmaların artışıyla Pasifte mevduat ve Öz kaynak oranı azalmıştır. Yurt dışından sağlanan Seküritizasyon ve Tahvil ihraçları borçlanmaların oranının artışına neden olmuştur.Diğer taraftan yurt dışından sağlanan seküritizasyon ve Tahvil ihraçları, vadelerin uzamasını sağlamıştır. Büyüyen bilançolarda artan krediler nedeniyle, doğal olarak da mevduat kredi oranı %110-115 aralığına yükselmiştir.

Son verilerle İş bankası pasifinin 12'si Öz kaynak iken sendikasyonlar (%3), seküritizasyon (%2) ve Tahvil (%6)'dır. Toplamıysa %11 ile öz kaynağa yakındır. Sektörde ise bu oranlar sırasıyla (%2,4), (%1,4) ve (3,7)dir.
İş bankasının pasifinin % 57 mevduat, %12'si öz kaynak, geri kalan  %33'ün 11'i yurt dışı borçlanmadır. 

Tüm bu veriler Bankalarımızdaki dış borç oranının hızla yükseldiğini göstermektedir.Türk bankacılık sektörü ülkenin büyümesini destekleyecek kadar kredi verebilmesi için öz varlığı ve yurt içi mevduat (tasarrufu) kaynakları yetersizdir. Ülkemizde, neredeyse 250 yıldır aynı sıkıntıyla uğraşılmakta ve büyüme için yurt dışı borçlanma zorunluluğu artarak devam etmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder