Göstergeler Bankacılık


1975 - 2012 yılları Bankacılık temel göstergeleri ve bazı oranlar ve karlılık.


Tablodanda da görüleceği üzere 2001 yılına kadar aktiflerin GSYİH oranı %50 nin altındadır.  Daha sonra artmaya başlamış ve %90 ın üzerine çıkmıştır. Yakın zamanda %100 ve üstüne de çıkacaktır.

Kredi/Mevduat oranı yüksek enflasyonlu ve kamunun yüksek reel faizli borçlandığı dönemlerden sonra tekrar yükselmeye başlamıştır.

Sermaye yeterlilik oranı 2001 krizine kadar genel kabul görmüş % 8 in altında iken BDDK nın sıkı politikaları ile bunun iki katına çıkmıştır.

Özkaynak karlılığı ise genellikle yüksek göründüğü 2000 öncesinde, yüksek enflasyon nedeniyle reel olarak düşükken, Cumhuriyet tarihinin en büyük krizinin olduğu 1999-2001 yılları arasında  şiddetle düşmüştür.


2012 de Bankacılık büyümeye devam etmiş, aktif toplamı ilk kez GSYİH büyüklüğüne erişmiştir.
Kredi büyüklüğü de cumhuriyet tarihinde ilk kez GSYİH nın yarısını geçmiştir.
Kredi/Mevduat oranı ilk kez 2012 de %100 ün üzerine çıkmıştır. 
Gelişen ekonomide, Tasarruf oranının yetersizliği net gözükmektedir. Kredier ve Aktif büyümesi, mevduatın üzerindedir. 
"Basel 2" uygulamaya başlandığı yılda, Sermaye Yeterlilik Oranındaki %1.3 lük önemli artış, sağlanan yüksek karların yanında,  5-6 Bankanın yeni sağladığı Sermaye Benzeri Kredi dolayısıyladır.                              Son iki yıl, ve en son çeyrekteki belli başlı Bankacılık göstergeleriBankaların karlılığın yaklaşık % 75 nin sağlandığı faiz spread'i(marjı) büyümenin hızlandığı dönemlerde düşmektedir. Ancak 2012 yılında her ikiside yğkselmiştir.

TL kredilerdeki büyüme ve TL faiz marjına (kredilerden alınan faiz ile mevduata verilen faiz farkı)  baktığımızda, büyümenin düştüğü dönemde faiz marjı artmaktadır.
2012 yılının ikinci yarısından itibaren TL kredilerdeki faiz marjı %1 e yakın çok büyük bir yükseliş göstermiş bu da karlılığa yansımıştır.

Toplam krediler içinde  % 25 civarında olan döviz kredilerinde, faiz marjı TL kredilere göre daha durağandır. Faiz marjı 2.30-260 arasında değişmektedir. Burada da, kredilerdeki büyüme hızlanınca faiz marjı azalmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme